02/330 04 194  Po-Pi 9-17
Menu
Prejdite si najkraším showroomom v Bratislave
Skúsený a ochotný personál
99% sortimentu máme skladom
Doprava zadarmo pri nákupe nad 120 €

Pravidlá k súťaži na Facebooku

  • Usporiadateľom súťaže je spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Rožňavská 17, PSČ 831 04, vložka č.: 11407/B, vedená Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, IČO: 35694980 DIČ: SK2020340454.
  • Súťaž nie je žiadnym spôsobom prevádzkovaná, sponzorovaná alebo spojená so spoločnosťou Facebook a táto spoločnosť za jej priebeh nijako nezodpovedá. Informácie poskytnuté v rámci súťaže nebudú tejto spoločnosti nijako sprístupnené. Všetky otázky, komentáre alebo sťažnosti ohľadom súťaže musia byť adresované usporiadateľovi, nie Facebooku.
  • Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s doručovacou adresou v SR, ktorá akceptuje pravidlá súťaže, a je staršia ako 18 rokov.
  • Súťažiaci potvrdzuje, že je vlastníkom vložených komentárov (predovšetkým pri súťažiach s fotografiami či inými vlastnými výtvormi), tj. nejedná sa o zneužitie akýchkoľvek autorských diel. 
  • Súťažiaci berie na vedomie, že účasťou v súťaži sa zaväzuje dodržiavať herné pravidlá, zásady čestnej súťaže a zdržať sa konania, ktoré by mohlo ovplyvniť dôveryhodnosť výsledkov. V prípade podozrenia na podvodné správanie si usporiadateľ vyhradzuje právo súťažiaceho bez náhrady z účasti na súťaži vylúčiť a nepriznať prípadnú výhru. 
  • Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže vrátane doby jej platnosti, či súťaž odložiť, prerušiť alebo ukončiť, a to v priebehu celého súťažného obdobia. Takáto skutočnosť bude bezodkladne oznámená súťažiacim na facebookovom profile Marimex SK.
  • Usporiadateľ súťaže si vyhradzuje právo nahradiť deklarované výhry výhrami podobného typu a zodpovedajúcej hodnoty a zmeniť podmienky odovzdania výhier tak, aby mohli byť výhercom odovzdané v súlade s týmito pravidlami.
  • Usporiadateľ nezodpovedá za akékoľvek škody vzniknuté výhercom (súťažiacim) ani tretím osobám v súvislosti s účasťou v súťaži alebo realizáciou výhier.
  • Pokiaľ výherca zašle adresu s iným menom, než bol súťažný profil, usporiadateľ má právo výhru nezaslať a vybrať výhercu náhradného.
  • Osobné údaje, ktoré súťažiaci poskytuje usporiadateľovi a organizátorovi súťaže, budú použité len za účelom zaslania výhry zo súťaže (meno, priezvisko, adresa, e-mail, telefón). 

 


Prejdite si najkraším showroomom v Bratislave
Skúsený a ochotný personál
99% sortimentu máme skladom
Doprava zadarmo pri nákupe nad 120 €