V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0
Do dopravy zdarma chýba 50
Bočný banner ĽAVÝ
Bočný banner PRAVÝ

Dátum:2.4.2014

Vaše osobné údaje zhromažďujeme výhradne preto, aby sme skvalitnili naše služby. Všetky informácie o vašej osobe používame iba pre našu potrebu a neposkytujeme ich v žiadnej podobe tretej strane okrem údajov potrebných na doručenie tovaru.

Zákazník je povinný oznámiť predávajúcemu svoje meno a priezvisko, doručujúcu adresu vrátane PSČ, číslo telefónu a mailovú adresu pre potreby spracovania objednávok.

Zákazník v prípade, že je právnickou osobou alebo živnostníkom oznámi predávajúcemu svoje obchodné meno, adresu sídla vrátane PSČ, IČO, DIČ, číslo telefónu a e-mailovú adresu.

Zákazník môže zaškrtnutím príslušného políčka pred odoslaním objednávky vyjadriť svoj súhlas v zmysle ust.§11 ods.1 zákona, aby predávajúci spracoval a uschovával jeho osobné údaje, najmä tie, ktoré sú uvedené vyššie a/alebo ktoré sú potrebné pri činnosti predávajúceho týkajúcej sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch a spracovával ich vo všetkých svojich informačných systémoch, týkajúcich sa zasielania informácií o nových produktoch, zľavách a akciách na ponúkaných tovaroch.
Zákazník udeľuje predávajúcemu tento súhlas na dobu určitú do splnenia účelu spracovávania osobných údajov zákazníka. Predávajúci o splnení účelu spracúvania zabezpečí bezodkladne likvidáciu osobných údajov kupujúceho.. Súhlas so spracovaním osobných údajov môže kupujúci odvolať kedykoľvek písomnou formou. Súhlas zanikne v lehote 1 mesiaca od doručenia odvolania súhlasu kupujúcim predávajúcemu a údaje budú následne vymazané.

Spoločnosť Marimex SK s.r.o. je registrovaným správcom osobných údajov, všetky údaje získané od zákazníkov používa výhradne pre vnútornú potrebu spoločnosti a neposkytuje ich tretím osobám. Výnimku predstavujú externí prepravcovia, ktorým sú osobné údaje zákazníkov odovzdávané v minimálnom rozsahu, ktorý je nutný pre bezproblémové doručenie tovaru. Bez výslovného súhlasu zákazníkov spoločnosť Marimex SK spol. s r.o. nepoužíva ich osobné údaje len a výhradne v rozsahu, ktorý pripúšťa zákon o ochrane osobných údajov..

Osobné údaje zákazníkov sú zabezpečené proti zneužitiu. Spoločnosť Marimex SK spol. s r.o. je v zmysle zákona 122/2013 Z.z.. o ochrane osobných údajov oprávnená za účelom ponúkania obchodu a služieb subjektu údajov ako správca jeho osobných údajov získaných v súvislosti so svojou činnosťou použiť jeho meno, priezvisko a adresu. Tieto osobné údaje je možné na písomnú žiadosť zákazníka vymazať z databázy. Podľa § 28 ods. 3 vyššie uvedeného zákona sa prevádzkovateľ internetového obchodu súčasne zaväzuje, že na prianie zákazníka, vymaže neodkladne jeho osobné údaje z databázy internetového obchodu. Správca osobných údajov potom nesmie ďalej uvedené údaje spracovávať.

Vaše údaje a dáta, ktoré uvádzate v našich obchodoch sú dôverné a v žiadnom prípade nie sú poskytované ďalším subjektom mimo spoločnosť Marimex SK spol. s r.o., s výnimkou partnerov zaisťujúcich platobný styk ako sú banky a úverové spoločnosti. Vždy však iba v rámci jednej konkrétnej platby s využitím týchto služieb a výhradne v medziach zákona na ochranu osobných údajov.

Cookies
Náš e-shop pre svoje správne fungovanie musí používať cookies. Pokiaľ nesúhlasíte s používaním cookies, môžete si ich vo svojom prehliadači zakázať, alebo naše stránky nepoužívať. V prípade zákazu cookies však naše stránky nemusia fungovať korektne a nie je možné vyvodzovať žiadne nároky vyplývajúce z tejto nefunkčnosti. Čo je to cookie sa môžete dočítať na Wikipedii.
 

Zákazník si môže kedykoľvek svoje osobné údaje skontrolovať a zmeniť po prihlásení sa na stránke www.marimex.sk v časti upraviť profil.

Kontakt:

MARIMEX SK
tel. číslo: 02/330 04 194
info@marimex.sk