V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0
Do dopravy zdarma chýba 100

Autorské práva

Všetky materiály publikované na webových stránkach spoločnosti Marimex.sk sú chránené autorským zákonom. Produkty a služby, ktoré sú na webových stránkach uvedené, informácie o nich a ich vyobrazenie môžu byť chránené ďalšími právami dotknutých osôb. Názvy a označenia výrobkov, služieb, firiem a spoločností môžu byť registrovanými obchodnými známkami príslušných vlastníkov.
Akákoľvek časť webových stránok spoločnosti (najmä popisy a vyobrazenie predávaných produktov, popis nákupu a rozdelenie kategórií a parametrov) nesmie byť skopírovaná elektronickou alebo mechanickou cestou a sprístupnená verejnosti bez predchádzajúceho písomného súhlasu držiteľa autorských práv. Výnimku z tohto ustanovenia tvoria súbory a texty publikované na stránkach informácie pre tlač.