Reklamácie | Marimex.sk
02/330 04 194  Po-Pi 9-17
Menu
Prejdite si našou predajňou v Bratislave
Skúsený a ochotný personál
99% sortimentu máme skladom
Doprava zadarmo pri nákupe nad 120 €

Reklamácie

Reklamačný formulár

Reklamačný formulár prosím pošlite spolu s reklamovaným výrobkom a kópiou daňového dokladu, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

Je vhodné uplatňovať reklamáciu písomnou formou. Vždy je potrebné pri reklamácii uviesť vadu ktorú kupujúci vytýka. Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať potvrdenie o tom, kedy spotrebiteľ právo uplatnil, čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje. Ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania, prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Ak uplatní kupujúci právo z chybného plnenia, potvrdí mu druhá strana v písomnej forme, kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania.

Upozornenie - príjem reklamácií od obchodných partnerov

Upozorňujeme klientov, že k reklamácií príjmame iba produkty, ktoré boli zakúpené v e-shope Marimex.sk alebo v našej predajni v Bratislave, Rožňavská 17. Tovar, ktorý bol zakúpený u našich obchodných parnerov je nutné reklamovať u predajcu, kde ste tovar zakúpili.

Zberné miesta (záručný, pozáručný servis):

Centrálny sklad (iba poštovný príjem):
MARIMEX SK, spol. s r.o.
Reklamačné oddelenie
Staviteľská 11
831 04 Bratislava
02/33004194

V prípade reklamácii prosím označte zásielku "Reklamácia v záruke". Zaistíte tak rýchlejšie spracovanie reklamovaného tovaru. Ďakujeme


Postup pri nekompletnom balení v prípade reklamácií akéhokoľvek tovaru:

Pri nekompletnosti balenia nás kontaktujte vždy písomnou formou na e-mail info@marimex.sk. Do e-mailu prosíme uviesť číslo objednávky alebo prílohou daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list a popis chýbajúceho tovaru. Tovar je dodaný v čo najkratšom možnom intervale.

Reklamácia infrasauny:

Vždy nás kontaktujte písomnou formou na e-mail reklamacie@marimex.sk. Prosíme o uvedenie čísla objednávky alebo ako prílohu uviesť daňový doklad o zakúpení výrobku, ktorý zároveň slúži ako záručný list, popis problému a v prípade viditeľného poškodenia fotodokumentáciu. Infrasauna sa pri nahlásení reklamácie fyzicky neodosiela ani osobne neodovzdáva. Všetko je riešené individuálne podľa problému a postup predaný odbornému pracovníkovi.

Reklamácia trampolíny:

V prípade poškodenia po krátkej dobe užívania (napr. do pol roka - v priebehu sezóny, v ktorej sa uskutočnil nákup) je možné závadu zdokumentovať a zaslať na e-mail reklamacie@marimex.sk  spolu s kópiou dokladu o kúpe (faktúra, blok z registračnej pokladne), ktorý slúži ako záručný list a popisom problému k posúdeniu.

V prípade poškodenia v dobe dlhšej (napr. od pol roka od zakúpenia a viac - po dobu záruky) prosíme o fyzické zaslanie tovaru na adresu (Staviteľská 11) spolu s daňovým dokladom, ktorý slúži ako záručný list a vyplneným reklamačným formulárom alebo odovzdať na našej predajni v Bratislave na Rožňavskej 17. K reklamačnému procesu prosíme zaslať iba poškodené komponenty, nie celú trampolínu.

Reklamácia bazéna alebo vírivky:

Závada sa prejavila pred montážou alebo bezprostredne po napustení, tak je nutné konkrétny problém zdokumentovať a zaslať spolu s popisom a daňovým dokladom, ktorý zároveň slúži ako záručný list na e-mail reklamacie@marimex.sk. Bez fotdokumentácie nie je možné posúdenie na diaľku. Výjazd servisného technika na posúdenie závady pri nadzemných bazénoch nie je možný. 

Prejaví sa závada behom sezóny, počas ktorej bol bazén zakúpený, je možná konzultácia cez e-mail reklamacie@marimex.sk. Prosíme o zaslanie fotodokuemntácie problému, popis závady a daňový doklad, ktorý zároveň slúži ako záručný list. Odborný pracovník môže posúdiť reaklmáciu na diaľku alebo určí, že je nutné fyzické posúdenie výrobku. K fyzickému posúdeniu je nutné tovar zaslať na adresu Staviteľská 11, Bratislava spolu s daňovým dokladom a reklamačným formulárom alebo s rovnakými dokumentami ososbne odovzdať k reklamačnému procesu v predajni na Rožňavskej 17 v Bratislave.

V prípade prejavenia závady pri druhom napustení bazéna (teda druhú sezónu od zakúpenia), je vždy nutné fyzické posúdenie výrobku. Zašlite teda prosím tovar spolu s daňovým dokladom, ktorý zároveň slúži ako záručný list, vyplneným formulárom na adresu Staviteľská 11 alebo osobne v predajni na Rožňavskej 17. K reklamácií bazéna prineste/odosielajte iba poškodené časti výrobku. Napr. len plášť bazéna Tampa bez plastových prechodov stien - pokiaľ bazén vyteká. Pri bazéne Florida v prípade vytekania opäť iba holý plášť bez prechodov a bez konštrukcie. Plášť bazéna alebo vírivky prosím k reklamácií doručiť v takom stave, aby bolo možné závadu výrobku objektívne posúdiť.

Pri vírivkách Intex zasielajte k reklamačnému procesu rovnako ako pri bazénoch, iba poškodenú časť. Vírivky označené MSpa musia byť na reklamáciu kompletné (vždy nafukovacia časť s ovládacím panelom).

Reklamácia filtrácie:

Po rozbalení je viditeľné poškodenie výrobku, prosím o nafotenie závady a zaslanie na e-mail reklamacie@marimex.skspolu s daňovým dokladom, ktorý zároveň slúži ako záručný list.

V prípade, že po prvom zapojení filtrácie nefiltruje, prosím urobte podľa návodu zapojenie, zavodnenie a umiestnenie filtrácie. Na zákazníckej linke s Vami môžu prejsť všetky možné varianty pred samotnou reklamáciou. Pokiaľ závada pretrváva, je nutné doručiť čerpadlo na reklamačný proces (zaslať na adresu Staviteľská 11 alebo osobne odovzdať v predajni na Rožňavskej 17).

Pri filtráciach zasielajte iba poškodenú časť, napr. nádobu bez piesku, bez tesnenia a čerpadla bez pripojovacích hadíc, tesnení a ďalších komponentov.
Pri osobnom odovzdaní reklamácií v predajni na Rožňavskej 17, nepríde k posúdeniu ale iba k prijatiu reklamačného procesu. Na adrese Staviteľská 11 nie je možné osobné odovzdanie reklamácií.


Prejdite si najkraším showroomom v Bratislave
Skúsený a ochotný personál
99% sortimentu máme skladom
Doprava zadarmo pri nákupe nad 120 €