V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0
Do dopravy zdarma chýba 100
Stornovať objednávku môžete nasledujúcimi spôsobmi: 
Stornovanie objednávky je bezplatné. 
 
Naša expedícia prebieha veľmi rýchlo. V niektorých prípadoch teda nie je možné stornovať objednávku ale je možnosť odmietnúť zásielku pri preberaní alebo odstúpiť od kúpnej zmluvy. Za toto neprebratie nie ste samozrejme nijako sankciovaný. 
 
Predávajúci nie je povinný vrátiť kupujúcemu platby pred tým, ako mu je doručený tovar alebo kým kupujúci nepreukáže zaslanie tovaru späť predávajúcemu, ibaže predávajúci navrhne, že si tovar vyzdvihne osobne alebo prostredníctvom ním poverenej osoby. 

Dátum: 22.2.2018
Text k datu