V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0
Do dopravy zdarma chýba 100

Rádio mi neprehráva pamäťové média. 

  1. Zapnite rádio v infrasaune, pri vybraných modeloch je potrebné prepnúť na MP3.
  2. Vložte Vaše pamäťové médium do príslušného konektora, nahrávka sa vzápätí načíta.
  3. Ak chcete zvoliť ďalšiu skladbu, pomocou šípky (tune) na displeji ju prepnete.