Pravidlá k súťaži | Marimex.sk
02/330 04 194  Po-Pi 9-17
Menu
Prejdite si najkraším showroomom v Bratislave
Skúsený a ochotný personál
99% sortimentu máme skladom
Doprava zadarmo pri nákupe nad 120 €

Pravidlá k súťaži

Pravidlá súťaže 

Kúpte a vyhrajte luxusnú vírivku alebo mega bazén!

 

I. Názov súťaže

Kúpte a vyhrajte luxusnú vírivku alebo mega bazén! (ďalej len "súťaž")

 

II. Organizátor súťaže

Organizátor súťaže je spoločnosť MARIMEX SK, spol. s r.o., so sídlom Bratislava, Rožňavská 17, PSČ 831 04, vložka č.: 11407/B, vedená Obchodný register Okresného súdu Bratislava I, IČO: 35694980 DIČ: SK2020340454 (ďalej len „organizátor“)


III. Termín súťaže

Súťaž prebieha v termíne od 15. 6. 2023 do 21. 6. 2023.

 

IV. Podmienky účasti v súťaži

Pre zaradenie do súťaže je nutné splniť všetky nasledujúce podmienky:

  1. V dobe trvania súťaže nakúpiť na e-shope www.marimex.sk v minimálnej hodnote 20 €. 
  2. Tým sa automaticky zaradíte do súťaže.

 

V. Účastník súťaže

Účastníkom súťaže sa môže stať každá fyzická osoba s doručovacou adresou v SR, ktorá akceptuje pravidlá súťaže, a je staršia ako 18 rokov, ak v termíne konania súťaže spĺňa podmienky účasti v súťaži. (ďalej len „účastník“). Zamestnanci organizátora aj osoby im blízke sú z účasti v súťaži vylúčení.

 

VI. Výherca

Vylosovanie hlavnej výhry prebehne po ukončení súťaže. Náhodný výber sa uskutoční v sídle organizátora z databázy súťažných príspevkov obsahujúcich všetkých účastníkov a vylosuje jedného výhercu (ďalej len "výherca").

 

VII. Výhry

1x Vírivý bazén MSPA Vito U-VT061

1x Bazén Florida Premium INTEX CLEARVIEW 4,88x1,22 m s kartušovou filtráciou

 

VIII. Losovanie výhercov

Žrebovanie sa uskutoční 10. júla 2023. Dvaja výhercovia budú náhodne vyžrebovaní z databázy obsahujúcej všetkých účastníkov v sídle organizátora.

 

IX. Predanie výhry

Výherca bude informovaný prostredníctvom e-mailu, ktorý uviedol pri vytvorení objednávky. Bude požiadaný o potvrdenie adresy a telefónneho čísla na doručenie výhry. Pokiaľ tak neurobí do 14 dní od doručenia výzvy, potom sa má za to, že je výhra výhercovi nedoručiteľná. V tomto prípade bude pristúpené k opakovanému žrebovaniu hlavnej výhry. Výhra bude výhercovi odoslaná najneskôr do 30 pracovných dní. 

Výhru nie je možné u organizátora reklamovať, ani meniť jej typ či prevedenie. Na výhru nevzniká právny nárok vymáhateľný súdnou cestou. Organizátor súťaže nenesie žiadnu zodpovednosť za akékoľvek riziká a záväzky súvisiace s výhrou. Organizátor neposkytuje alternatívne plnenie, ani peňažné náhrady za výhry.

 

X. Ďalšie ustanovenia

Účasťou v súťaži vyjadruje účastník svoj súhlas s pravidlami súťaže a zaväzuje sa ich plne dodržiavať. Účasť v súťaži je dobrovoľná. 

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek, a to aj bez udania dôvodu, zmeniť pravidlá súťaže, prípadne súťaž prerušiť, odložiť alebo ju zrušiť, skrátiť či predĺžiť, pričom takú zmenu, prerušenie, odloženie alebo zrušenie súťaže organizátor oznámi uverejnením na webovej stránke súťaže. Výsledky súťaže vyhlásené a oznámené organizátorom sú konečné, bez možnosti podať proti nim odvolanie alebo ich iným spôsobom napadnúť.

 

V Bratislave dňa 14. 6. 2023


Prejdite si najkraším showroomom v Bratislave
Skúsený a ochotný personál
99% sortimentu máme skladom
Doprava zadarmo pri nákupe nad 120 €