V KOŠÍKU MÁTE 0,00 0
Do dopravy zdarma chýba 100

Je vhodné uplatňovať reklamáciu písomnou formou alebo trvať na vydaní potvrdenia o reklamácii , ak tak predávajúci neurobil automaticky . Vždy je treba pri reklamácii uviesť vadu , ktorú kupujúci veci vytýka , a aké právo , z tých , ktoré sú kupujúcemu zákonom či zárukou predávajúceho priznané , kupujúci uplatňuje . Predávajúci je povinný spotrebiteľovi vydať potvrdenie o tom , kedy spotrebiteľ právo uplatnil , čo je obsahom reklamácie a aký spôsob vybavenia reklamácie spotrebiteľ požaduje ; a ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie , vrátane potvrdenia o vykonaní opravy a čase jej trvania , prípadne písomné odôvodnenie zamietnutia reklamácie .


Uplatní kupujúci právo z vadného plnenia , potvrdí mu druhá strana v písomnej forme , kedy právo uplatnil, ako aj vykonanie opravy a dobu jej trvania .

Servisné miesto (záručný servis):

Centrála (osobné predanie):

Marimex SK, spol.s r.o.
Rožňavská 17
Bratislava 83104

Centrálny sklad:

Marimex SK, spol.s r.o.
Staviteľská 11
Bratislava 83104
.Dátum: 4.4.2014
Text k datu